top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elke telefonische, schriftelijke of elektronische reservatie in Brasserie de Fermette te Zwijndrecht.

 

 

1. Definities:

a) Brasserie de Fermette: is de commerciële naam van  MT2 BV, uitbater van Brasserie de Fermette.

b) Opdrachtgever: is de persoon die de reservatie heeft aangevraagd en besproken met Brasserie de Fermette.

c) Reservatie: het telefonisch of schriftelijk afgesproken gebeuren, alle vermelde details inbegrepen

d) Reservatiecontract: de schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en Brasserie de Fermette voor bijzondere gebeurtenissen. 

 

2. Voorschot: voor elk reservatiecontract is een contant voorschot van minimum 15€ per persoon verschuldigd. Deze som blijft verworven of verschuldigd (modaliteiten zie verder) en worden niet verrekend met andere reservaties.

3. Aantal personen: voor gewone reservaties kan het juiste aantal personen nog tot één uur op voorhand gewijzigd worden. Bij niet naleving van deze afspraak kan het voorschot voor de ontbrekende personen mee in rekening gebracht worden.
Bij een reservatiecontract wordt wijziging van het aantal personen toegestaan uiterlijk tot 1 week voor het evenement en mag hooguit 10% in min verschillen met het overeengekomen benaderend aantal.
Bij niet naleving van deze afspraak blijven de integrale kosten van het reservatiecontract verschuldigd.

 

Indien het aantal personen in het gezelschap binnen de 48h of bij aanvang van uw reservatie nog wijzigt, kunnen wij niets meer veranderen aan de afgesproken menu. Op deze moment hebben wij alle voorbereidingen en kosten gemaakt voor het afgesproken menu en het opgegeven aantal personen.
Indien gewenst kunnen wij de afgesproken menu in "take away" meegeven.
De afgesproken prijs per menu blijft geldig. Met andere woorden, dient u ook de menuprijs te betalen voor de personen die bij aanvang afwezig zijn.

 

4. Afspraak gemist (no-show): bij het niet-verschijnen na reservatie blijft het voorschot in elk geval verworven of alsnog verschuldigd.

 

5. Annulatie: annulatie van een reservatie zonder reservatiecontract kan nog gebeuren tot 24h op voorhand zonder kosten.

Het annuleren van een reservatiecontract moet minstens één maand op voorhand schriftelijk aangevraagd worden bijvoorbeeld via e-mail of brief en voor akkoord bevestigd worden door Brasserie de Fermette. De voorschotten blijven in elk geval verworven of verschuldigd. Indien de termijn voor annulatie niet wordt gerespecteerd kunnen de volledige kosten van het reservatiecontract worden aangerekend.

Indien de afgelasting gebeurt door Brasserie de Fermette zullen de reeds betaalde voorschotten worden terugbetaald. Dit is de enige door Brasserie de Fermette verschuldigde vorm van schadevergoeding.

6. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen:

De prijzen in onze folder 'Feestformules 2024' zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
De prijs voor een menu per persoon is pas definitief zodra het reservatiecontract ondertekend is. 

Alle prijzen vermeld in onze offertes zijn inclusief BTW, in euro en steeds onder voorbehoud van drukfouten.

7. Grondstoffen: door het gebruik van uitsluitend verse producten, kan het voorkomen dat bepaalde grondstoffen niet voorradig zijn. Deze zullen dan vervangen worden door gelijkwaardige producten.
Gebruik van eigen dranken en spijzen wordt niet toegestaan.

8. Bijkomende informatie: aan de gegeven informatie kunnen geen rechten ontleed worden.
Deze voorwaarden kunnen wijzigen in functie van uw activiteit en worden u vooraf ter kennis gebracht.

9. E-mailmarketing
Gegevens die gebruikt worden om een aanvraag te doen op onze website zullen gebruikt worden in onze e-mailmarketing. Indien u dit niet wenst, dient u dit ons expliciet te melden.

bottom of page