ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elke telefonische, schriftelijke of elektronische reservatie in Brasserie de Fermette te Zwijndrecht.

 

 

1. Definities:

a) Brasserie de Fermette: is de commerciële naam van  SFC BV, uitbater van Brasserie de Fermette.

SFC BV wordt beheerd door MTINVEST met als wettelijke vertegenwoordigers Michael Van Gool & Timothy Gürke.

b) Opdrachtgever: is de persoon die de reservatie heeft aangevraagd en besproken met Brasserie de Fermette.

c) Reservatie: het telefonisch of schriftelijk afgesproken gebeuren, alle vermelde details inbegrepen

d) Reservatiecontract: de schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en Brasserie de Fermette voor bijzondere gebeurtenissen. 

 

2. Voorschot: voor elk reservatiecontract is een contant voorschot van minimum 15€ per persoon verschuldigd. Deze som blijft verworven of verschuldigd (modaliteiten zie verder) en worden niet verrekend met andere reservaties.

3. Aantal personen: voor gewone reservaties kan het juiste aantal personen nog tot één uur op voorhand gewijzigd worden. Bij niet naleving van deze afspraak kan het voorschot voor de ontbrekende personen mee in rekening gebracht worden.
Bij een reservatiecontract wordt wijziging van het aantal personen toegestaan uiterlijk tot 1 week voor het evenement en mag hooguit 10% in min verschillen met het overeengekomen benaderend aantal.
Bij niet naleving van deze afspraak blijven de integrale kosten van het reservatiecontract verschuldigd.

 

4. Afspraak gemist (no-show): bij het niet-verschijnen na reservatie blijft het voorschot in elk geval verworven of alsnog verschuldigd.

 

5. Annulatie: annulatie van een reservatie zonder reservatiecontract kan nog gebeuren tot 24h op voorhand zonder kosten.

Het annuleren van een reservatiecontract moet minstens één maand op voorhand schriftelijk aangevraagd worden bijvoorbeeld via e-mail of brief en voor akkoord bevestigd worden door Brasserie de Fermette. De voorschotten blijven in elk geval verworven of verschuldigd. Indien de termijn voor annulatie niet wordt gerespecteerd kunnen de volledige kosten van het reservatiecontract worden aangerekend.

Indien de afgelasting gebeurt door Brasserie de Fermette zullen de reeds betaalde voorschotten worden terugbetaald. Dit is de enige door Brasserie de Fermette verschuldigde vorm van schadevergoeding.

6. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen:

De prijzen in onze folder 'Feestformules 2022' zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
De prijs voor een menu per persoon is pas definitief zodra het reservatiecontract ondertekend is. 

7. Aan de gegeven informatie kunnen geen rechten ontleed worden.

8. Gegevens die gebruikt worden om een aanvraag te doen op onze website zullen gebruikt worden in onze e-mailmarketing. Indien u dit niet wenst, dient u dit ons expliciet te melden.